Spørgsmål

Har jeg ret til at få en senioraftale?

Svar:
Som ansat har du ikke ret til at få en senioraftale med din arbejdsgiver. Det er en mulighed, som begge parter skal tilslutte sig. Du kan derfor heller ikke tvinges til at overgå til en senioraftale, som du ikke ønsker. 
En senioraftale er en aftale mellem en arbejdsgiver og en ansat om at gå på nedsat tid mod en tilsvarende lønnedgang, men med uændret pensionsindbetaling, der svarer til en fuldtidsstilling. Senioraftaler kan indgås fra du er 52 år.
Når der indgås en senioraftale, skal du i øvrigt være opmærksom på, at den skal indgås sammen med din lokale tillidsrepræsentant, der er bemyndiget af FAS til at indgå senioraftaler. Tag derfor kontakt med din TR, hvis du ønsker at indgå en senioraftale.