Spørgsmål

Har jeg ret til at afholde al min ferie i forbindelse med pensionering?

Svar:
Du har som overlæge ikke ret til at afvikle al din ferie, når du selv har sagt op for at gå på pension – også selvom du har ferie til gode. Det skal konkret aftales med din afdelingsledelse. 

Der kan være driftsmæssige hensyn, som gør, at ledelsen beslutter, at du ikke kan afvikle din ferie i opsigelsesperioden på 3 måneder. Hvis du ikke kan afvikle opsparet ferie, udbetales den ved din endelige fratrædelse og pensionering.
(Spørgsmål stillet 7. marts 2019)