Hårdere kurs mod uretmæssige opslag i journaler

En lang række ansatte i sundhedsvæsenet, herunder overlæger, har de seneste år fået advarsler og er i enkelte tilfælde blevet afskediget, efter at de har slået op i patientjournaler uden gyldig grund. Det er derfor afgørende, at man kender og følger de gældende regler på området, understreger Overlægeforeningens formand.

Hovedreglen er ifølge sundhedsloven, at man har adgang til at foretage journalopslag på de patienter, som man har i behandling og seks måneder efter i uddannelsesøjemed. Ud over lovgivningen kan regionerne via deres ledelsesret opstille retningslinjer for de ansattes brug af it-systemerne. Derfor kan der være begrænsninger i at foretage opslag på sig selv, venner, familie, kolleger m.fl., også selv om de pågældende har givet samtykke hertil. 

Overlægeforeningen har omtalt og beskrevet reglerne i efteråret 2014 og juli 2015, men der er tegn på, at regionerne er ved at skærpe kursen over for personale, som logger ind på journaler uden gyldig grund.

Status pt. er, at to medlemmer er blevet mødt med krav om afskedigelse/bortvisning, og foreningen er bekendt med, at to har fået påtaler de seneste to år. Den udvikling ærgrer formanden for Overlægeforeningen, Anja Mitchell:
”Jeg forstår godt, at det kan virke oplagt at slå op i sin egen journal eller hjælpe et familiemedlem eller en nabo. Men det går ikke. Som reglerne er i dag, bryder man dem ved sådanne uretmæssige opslag og sætter derved sin stilling på spil. Derfor er det afgørende, at man sætter sig grundigt ind i reglerne og følger dem,” siger hun.

Men det er ikke kun overlæger, der får problemer på grund af journalopslag. En gennemgang, som Ekstra Bladet har foretaget, viser, at det i løbet af de seneste fem år har haft personalemæssige konsekvenser for mindst 61 sundhedsansatte, at de ulovligt har slået en person op i de elektroniske patientjournaler. Tilsvarende er 15 sundhedsansatte, herunder læger og sygeplejersker, blevet politianmeldt for uberettiget at slå op i Det Fælles Medicin Kort. 

Læs artikel her.

Overlægeforeningens vejledning om reglerne: