Guides til aktuelle emner

På denne side finder du guides og retningslinjer inden for aktuelle emner, der har stor relevans for dit virke som praktiserende læge. Det kan være emner, der fylder i den offentlige debat og er under stor mediebevågenhed, men også mere specifikke emner, der aktuelt har betydning for ydelser i almen praksis.