Grafisk overblik: Differienteret basishonorar i kr. pr. patient

Det differentierede basishonorar er et tillæg til basishonoraret pr. gruppe 1-sikret patient. Tillægget udbetales fra 1. januar 2018, to gange pr. år, hhv. den 1. juli og 1. december. Kort 2-4 viser honorar i antal kr. pr. patient.

(Antal kr. pr. patient)

(Antal kr. pr. patient)

(Antal kr. pr. patient)