Godt at undersøge sexisme i lægers verden

Sexisme debatteres vidt og bredt i samfundet for tiden, og det er vigtigt at belyse problematikken – også blandt læger, mener Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke. ”Sexisme er et arbejdsmiljøproblem i det omfang, det forekommer som en del af lægelivet. Det skal naturligvis frem i lyset og tages hånd om. Det skal ikke tolereres. Én sag er én for mange,” siger hun.

Derfor opfordrer Lægeforeningens formand til, at læger, der oplever sexisme, kontakter enten Yngre Læger, FAS eller PLO. Dels for at få hjælp til at håndtere situationen og dels for at være med til at skabe et overblik over problemets omfang.

”Det gælder her som med alt andet, at der er brug for dokumentation og dernæst analyse og handling på baggrund af den dokumentation. Vi ved ikke, om sexisme er et særskilt problem i sundhedsvæsenet eller blandt læger, sammenlignet med andre brancher. Men der er ingen tvivl om, at det er uacceptabelt, når sexisme finder sted, enten hvis det sker mellem læger eller mellem læger og andre faggrupper i sundhedsvæsenet,” understreger hun.