Giv os nu hurtig adgang til patientdata på tværs af sektorer og sygehuse

Debatindlæg af Simon Serbian, formand for Lægeforeningens sundheds-it udvalg.
Bragt i Dagens Medicin d. 29. januar 2018.

På trods af de seneste års store opmærksomhed på at få bedre it-systemer i sundhedsvæsenet, er der stadig store problemer med at få systemer, der kan tale sammen på tværs. Jeg oplever det selv, når jeg i mit arbejde som ortopædkirurg modtager en patient, der har været behandlet i anden region eller genoptrænet i en kommune. Så kan jeg ikke på en let måde få oplysninger om, hvad der er sket med patienten, hvilken diagnose den praktiserende læge har registreret om patienten, hvilke røntgenbilleder der er taget, eller hvilket funktionsniveau patienten tidligere har haft.

Jeg er ikke ene om at have problemer med it. En undersøgelse blandt 875 læger foretaget af Syddansk Universitet i samarbejde med Lægeforeningen viste i efteråret, at mere end halvdelen af lægerne fortsat ikke har nem og hurtig adgang til data fra andre sygehuse, andre praktiserende læger eller det kommunale sundhedsvæsen.

Sundheds-it skal være nemt at arbejde med og støtte op om lægers og andet sundhedspersonales daglige arbejde. Men sådan er det desværre langt fra alle steder i dag. Vi kæmper fortsat med it-systemer, der ikke fungerer hensigtsmæssigt.  Det er ikke i orden, at vores it ikke understøtter, at man kan hente oplysninger fra behandlere i andre regioner, kommunerne eller i praksissektoren. Det tager dyrebar tid fra behandlingen af patienterne, når vi skal lede i mange forskellige systemer for at få et overblik over helt nødvendige informationer.

Det er derfor også glædeligt, at der i den strategi for digital sundhed, som regeringen sammen med Danske Regioner og KL offentliggjorde for et par uge siden, netop er et forslag om at udvikle et samlet patientoverblik, så både borgerne selv og de sundhedsprofessionelle altid kan få et langt bedre overblik over diagnoser og behandling.  Når nu regeringen selv foreslår det, så kan det kun gå for langsomt med at få sundhedsministeren på banen og sikre it-løsninger, som kan give læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle hurtig og nem adgang til de helt afgørende de informationer, som vi har brug for i behandlingen.

Læs politikpapiret: Kernebudskaber i Lægeforeningens it-politik