Giv alle børn mulighed for at afslutte skolen med et godt fagligt fundament

Der er social ulighed i uafsluttet skolegang, idet børn af kortuddannede forældre har øget risiko for ikke at afslutte skolen (23). Konsekvenserne ved uafsluttet skolegang er, at børn får svært ved at få adgang til og begå sig i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet senere i livet, hvilket er en væsentligt risikofaktor for dårligt helbred (13).

Lægeforeningens forslag

Forældres uddannelsesniveau bør ikke have konsekvenser for deres børns helbred senere i livet. Der er derfor behov for styrkede indsatser over for børn med højt sygefravær, da de er i en særlig risikogruppe for ikke at afslutte skolen. En styrket indsats kan resultere i, at en højere andel børn og unge gennemfører grundskole og ungdomsuddannelse, hvilket har beskyttende effekt over for sygdom senere i livet. Et vigtigt led heri er at forbedre samarbejdet om tidlig opsporing af børn og unge på tværs af almen praksis, kommunale forvaltninger, pædagogisk psykologisk rådgivning og børne- og ungdomspsykiatrien. Det vil bidrage til, at flere børn og unge, der har forstadier til eller har psykisk sygdom, udviklingsforstyrrelse eller misbrug får tidlig støtte, så de fastholdes i skolen. 

Find kilderne, der henvises til i det samlede politikpapir, her LF_politikpapir_ulighed_i_sundhed_endelig.pdf