Genéve-deklarationen

Genéve-deklarationen er Verdenslægeforeningens læge-ed. Eden formulerer de etiske forpligtigelser, som læger påtager sig ved at indtræde i lægegerningen og kan derfor sammenlignes med det danske lægeløfte. 

Genéve-deklarationen blev formuleret som en central del af Verdenslægeforeningens (WMA) arbejde for at højne standarden for medicinsk etik i kølvandet på de uhyrlige handlinger, som blev fortaget – også af læger – under 2. Verdenskrig.

Eden blev formuleret og vedtaget i 1948, kort efter dannelsen af WMA. På WMA’s hjemmeside kan du se den originale ord lyd af Declaration of Geneva og historien bag den.

Den danske oversættelse af Genéve-deklarationen 

På det tidspunkt, hvor jeg bliver optaget som medlem af lægestanden lover jeg højtideligt, at

  • jeg vil vie mit liv til tjeneste for menneskehede
  • jeg vil yde mine lærere den respekt og taknemmelighed, som jeg er dem skyldig
  • jeg vil udøve mit kald samvittighedsfuldt og værdigt
  • min patients helbred skal altid stå først i mine overvejelser
  • jeg vil respektere de hemmeligheder, som bliver mig betroet af min patient, også efter patientens død
  • jeg vil, så godt jeg formår, hævde lægestandens ære og ædle traditioner
  • mine kolleger skal være mine brødre
  • jeg vil ikke tillade, at overvejelser om religion, nationalitet, race, politisk parti eller social klasse stiller sig mellem min pligt og min patient
  • jeg vil nære den højeste respekt for menneskets liv fra dets begyndelse, selv under trusler, og jeg vil ikke gøre brug af min lægelige kunnen imod almindelige humanitære principper
  • jeg aflægger dette løfte højetideligt, frivilligt og på mit æresord

Ligesom det danske lægeløfte skal Genéve-deklarationen ses som udtryk for, at man påtager sig det ansvar og de forpligtigelser, der følger med lægegerningen. Afgivelsen af denne ed forpligter alene etisk, ikke juridisk. 

Se også: