Generelt om tilknytning til industrien

Som læge har du pligt til at anmelde eller ansøge Lægemiddelstyrelsen, hvis du ønsker at have tilknytning til en lægemiddel- og medikovirksomhed eller en specialforretning med medicinsk udstyr. Du skal også anmelde det til Lægemiddelstyrelsen, hvis du modtager økonomisk støtte til en fagrelevant aktivitet i udlandet. Du har også pligt til at holde dig orienteret om reglerne.

Her finder du reglerne og skemaerne, du skal bruge

Du finder altid de gældende regler på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Der finder du også skemaerne, som du skal bruge. På lægemiddelstyrelsens hjemmeside finder du ligeledes den digitale quickguide om tilknytning til virksomheder. Denne guide gør det nemmere for dig at få et overblik over reglerne og dermed få indberettet dit samarbejde med lægemiddel- og medicovirksomheder korrekt. 

Du skal altid anmelde tilknytning

Du skal altid anmelde økonomisk støtte til fagrelevant aktivitet i udlandet. Reglerne om tilknytning gælder kun, hvis du har klinisk arbejde, f.eks. hvis du har patientbehandling, ordinerer medicin eller har væsentlig indflydelse på, hvad andre læger ordinerer. I udgangspunktet er alle former for tilknytning omfattet af reglerne.

Læs om de forskellige typer af tilknytning til lægemiddel- og medikovirksomhed

Anmeld eller ansøg, før du begynder tilknytningen

Du skal huske at anmelde eller ansøge, inden du begynder tilknytningen. Hvis Lægemiddelstyrelsen skal give dig tilladelse, skal du have denne, inden du begynder din tilknytning. Hvis du modtager økonomisk støtte, skal du først anmelde størrelsen af den økonomiske støtte, når du får betalt dine udgifter til aktiviteten.

Anmeld eller ansøg Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Du anmelder og ansøger om tilknytning digitalt på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, hvor du også finder en mere udførlig vejledning. Du logger på med NemID.

Vil du anmelde økonomisk støtte til fagrelevant aktivitet i udlandet, sker det også digitalt på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside på en særlig blanket.

Oplysningerne bliver offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Alle anmeldte og tilladte tilknytninger bliver offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Størrelsen på et evt. honorar bliver også offentliggjort. Økonomisk støtte til fagrelevant aktivitet i udlandet bliver også offentliggjort – dog ikke beløbets størrelse.

Har du spørgsmål?

Har du nogle spørgsmål til tilknytning til industrien, kan du kontakte Lægeforeningen på 3544 8500 eller Lægemiddelstyrelsen på 4488 9595.

Læs mere