LÆ 145 Generel helbredsattest

Indeks  generel helbredsattest læ 145
Kategori  Kommunale attester
ID-nr.  01.01.22.04
Attestform  Blanket
Honorar  1.742 kr. (2.264 kr. m. tolk)
Rekvirent  Kommune
Betales af  Kommunen
Opdateret  03.04.2019
Forklaring 

Honorar på 2.131 kr. gælder, når der i forbindelse med udfærdigelse af attesten bruges tolk godkendt af kommunen.