Garantiklinikker

I Region Midt har man besluttet at oprette garantiklinikker ved regionens sygehuse. Yngre Læger har derfor sendt mail ud til alle medlemmer i regionen for at understrege, at det er frivilligt at arbejde i garantiklinikken.

Man skal endvidere være opmærksom på, at arbejdsmiljøloven og overenskomstens hviletids- og fridøgnsregler overholdes, hvis man indgår en aftale.

Yngre Læger opfordrer desuden medlemmerne til at kontakte Yngre Læger i region Midt eller Yngre Lægers sekretariatet inden en evt. aftale.