Fysisk arbejdsmiljø

En speciallægepraksis er som alle andre arbejdspladser et sted, hvor arbejdsmiljøet skal være i orden, og arbejdet må ikke udgøre en sundhedsrisiko - hverken for personalet eller klinikejeren.

Det kan derfor anbefales at indtænke ergonomi i indretningen af klinikken, både i forhold til kontorarbejdet og i forhold til arbejdet med apparatur og operationer. Man kan for eksempel få en ergoterapeut til at gennemgå klinikken i forhold til arbejdsstillinger.

Det kan også være fornuftigt at indtænke træningsøvelser, som kan forebygge skader for dig og det øvrige personalet i forhold til fysisk belastende stillinger i arbejdet i klinikken.