Tanker om fusion

Yngre Lægers bestyrelse og Overlægeforeningens bestyrelse har besluttet at undersøge muligheden for en fusion mellem Yngre Læger og Overlægeforeningen/FAS.   

Der er i dag flere og mange sammenfaldende vilkår og interesser for ansatte læger. Det gælder bl.a. i forhold til arbejdsmiljø, videre- og efteruddannelse, overenskomst, ledelse mv. En sammenlægning vil styrke vores forhandlingsposition og ikke mindst sikre en stærkere interessevaretagelse for ansatte læger i en ny og slagkraftig organisation med ca 21.000 medlemmer. Derfor overvejes det at fusionere.

Muligheden for en fusion skal drøftes på en række medlemsmøder og på de to foreningers repræsentantskabsmøder i efteråret 2020. I videoen her fortæller de to formænd Helga Schultz og Lisbeth Lintz, hvorfor de mener, en samlet forening vil stå stærkere.

Drøftelserne skal munde ud i et beslutningsgrundlag til repræsentantskabsmøderne i foråret 2021, hvor der skal træffes principbeslutning om en fusion eller ej. En eventuel fusion vil tidligst kunne blive en realitet medio 2022.