Tanker om fusion

Overlægeforeningen/FAS og Yngre læger har besluttet at undersøge muligheden for at fusionere.

Der er i dag flere og mange sammenfaldende vilkår og interesser for ansatte læger. Det gælder bl.a. i forhold til arbejdsmiljø, videre- og efteruddannelse, overenskomst, ledelse mv. En sammenlægning vil styrke vores forhandlingsposition og ikke mindst sikre en stærkere interessevaretagelse for ansatte læger i en ny og slagkraftig organisation med ca 21.000 medlemmer. Derfor overvejes det at fusionere.

Muligheden for en fusion skal drøftes på en række medlemsmøder og på de to foreningers repræsentantskabsmøder i efteråret 2020.

Drøftelserne skal munde ud i et beslutningsgrundlag til repræsentantskabsmøderne i foråret 2021, hvor der skal træffes principbeslutning om en fusion eller ej. En eventuel fusion vil tidligst kunne blive en realitet medio 2022.

Du kan læse mere om baggrund, proces og tidsforløbet herunder. 

  Møder