Fremtidens læge samarbejder

Den nye teknologi bliver bedre, hvis yngre læger involverer sig i at udvikle og forbedre den. Derfor skal fremtidens læge have en t-profil med fødderne solidt plantet i fagligheden, mens armene rækker ud efter samarbejde.

-  Yngre læger kan med deres faglige kompetencer være med til at påvirke og udvikle sundhedssektoren, og vi skal booste dem i, at de faktisk kan være med til at sætte en agenda.

Sådan siger Martin Vesterby, læge og direktør i INNO-X Healthcare, Aarhus Universitet. INNO-X Healthcare uddanner sundhedspersonale i at kunne lede eller deltage i innovation. Martin Vesterby har også deltaget i SIRIkommissionen for Yngre Læger. Kommissionen er kommet med en række anbefalinger til, hvordan man bør arbejde med sundhedsteknologi i fremtiden.

- Det handler om at spørge: Hvordan kan du være værdiskabende som læge for patienter, for afdelinger og organisationer måske endda for hele sundhedssektoren, siger Martin Vesterby.

INNO-X Healthcare bruger T-profilen til at beskrive, hvordan fremtidens læge stadig skal have stærke faglige kompetencer, men de skal kombineres med sociale og kreative kompetencer. Evnen til at samarbejde og sætte sig i andres sted bliver væsentlig, når der skal udvikles nye teknologier og procedurer. 

Læger skal ændre mentalitet fra kun at overdrage viden til at sætte deres viden i spil. Sammen med andre. Agendaen skal altså rykkes fra, at lægen peger på, hvilken retning man skal gå, til en læge, der siger: Hvordan kan vi som enhed finde ud af, hvordan vi fælles rykker?

- I de syv lægeroller fra Sundhedsstyrelsen er der meget lidt fokus på, at lægen skal kunne skabe i fremtiden. Lægen skal kunne indgå i et interdisciplinært miljø. Og det indebærer ydmyghed, fordi lægen skal være bidragsyder i et felt, hvor der også er mange andre stakeholders. Det bliver faktisk ikke italesat i de syv roller, siger Martin Vesterby.

Også teamleder Marie Paldam Folker ser behov for, at yngre læger engagerer sig mere i udvikling af ny teknologi. Marie Paldam Folker er antropolog og ansat i Telepsykiatrisk Center i Psykiatrien i Region Syddanmark, der arbejder med at udvikle, evaluere og implementere digitale behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom. Centret driver blandt andet hjemmesiden Mindapps.dk, der guider patienter og behandlere i at vælge sikre apps af høj kvalitet til håndtering af psykiske vanskeligheder. 

Digitale teknologier som apps, virtual reality og sensorteknologi er på vej til at blive en del af behandlingen i psykiatrien. 

- Man kan ikke bare sætte sig i et hjørne og sige, at ny teknologi ønsker man ikke forholde til, for så går man glip af muligheden for at forme teknologierne i den rigtige retning, siger Marie Paldam Folker.

-  Vi har brug for lægernes vigtige viden om, hvad der gavner patienten. Samarbejde er helt centralt. I Telepsykiatrisk Center er vi en tværfaglig arbejdsplads med psykologer, farmaceuter, ingeniører, it-folk, sociologer og andre fagligheder. Vi samarbejder tæt med patienter og behandlere i de psykiatriske afdelinger, og det er krumtappen i at udvikle teknologi, der understøtter patienter i at håndtere symptomer og bedring og skaber effektive arbejdsgange, siger Marie Paldam Folker.

Men ikke kun lægerne skal ændre deres tankegang.

- Universiteterne skal forstå, at fagligheden er vigtig, men at den faglighed er spildt, hvis ikke man kan få sin viden i spil i samarbejde med andre, siger Martin Vesterby. 

Evne til at lytte og indgå i samarbejder skal trænes allerede på universitetet, mener han.

Regionerne skal være bedre til at involvere de yngre læger.

- Det er et paradoks, at det ofte er dem med meget lang erfaring, som sidder for bordenden, når man skal snakke om, hvordan tingene skal være i fremtiden. For så får vi bare mere af det samme eller svage og små forandringer, mener Martin Vesterby.

Yngre læger skal i spil meget tidligere, mener han.

- Man kan bruge deres faglighed, fascination og iver til at forny sundhedssektoren, siger han.

- Det vigtigste er, at man organiserer sig, så lægerne har tid og rum til at samarbejde med teknologerne og patienter om udvikling af ny teknologi. Udviklingen af ny teknologi skal være en del af driften, siger Marie Paldam Folker.

Både Marie Paldam Folker og Martin Vesterby ser mange eksempler på, at lægerne først bliver involveret, når en teknologi er færdig.

- Så kan det efterfølgende blive vældig svært at implementere løsningen, fordi den sektor, som du vil implementere den i, faktisk ikke ser et behov for den løsning, siger Martin Vesterby.

Lægens T-profil
Sundhedsstyrelsen har peget på de syv lægeroller,  mens INNO-X Healthcare bruger en t-profil til at afspejle fremtidens læge og de evner, fagligheden skal suppleres med i fremtiden.

Vertikalt: fagligheden: analytisk tænkende og problemløsende
Horisontalt: samarbejdsevnen, teamwork, kommunikation, perspektiv, netværk, kritiske tænkende, forståelse for konteksten, kreativitet, innovationsevne, projektledelse og sociale forståelse
Kilde: INNO-X Healthcare

Fem tips til en stærk T-profil

  1. Boost din nysgerrighed. Lyt til andre omkring dig og bliv klogere.
  2. Udvid din horisont. Indsaml mere viden om emner, som du ikke kender i forvejen.
  3. Bliv ved med at spørge hvorfor. Ved at spørge hvorfor skærper du din evne til at analysere problemets rod.
  4. Pil ting fra hinanden. Når man piller større systemer fra hinanden, så finder man ud af, hvordan de fungerer.
  5. Gør fem-minutters tjenester. Når nogen beder om hjælp, og det kun vil tage dig fem minutter, så sig altid ja. På den måde udbygger du dit netværk og samtidig træner du dig i at forstå andres verden og i at samarbejde.

Kilde: INNO-X Healtcare
Læs mere

 

Om Martin Vesterby
Martin Vesterby, 44 år, er uddannet læge og arbejder i dag som leder af INNO-X, INNO-X Healthcare, Aarhus Universitet. Han er far til tre og gift med Børne- og ungepsykiater Tine Vesterby.
Men han er også seriel iværksætter og har blandt andet været med til at stifte:
•    Stauning Whisky, et whiskydestilleri.
•    Visikon, som arbejder med patientkommunikation.
•    CrowdsWhoCare, en national, online crowdfunding- og crowdsourcing-platform for sundheds- og plejesektoren. Platformen skal skabe forbindelse imellem mennesker med gode ideer til innovationsprojekter og folk, som gerne vil støtte projekterne økonomisk eller med faglige kompetencer.

- Mit motto er at risikere at tabe ansigt kan redde din r**, siger han og understreger, at i disse tider med sager fra Styrelsen for Patientsikkerhed er det vigtigt, at lægerne holder fast i at dele erfaringer, udfordringer og fejl. Det er vigtigste grundlag for at udvikle og forbedre.

 - Og det er vi lige nu ved at miste, siger han.
 

Februar 2018