Fraværsmelding, gravide

Indeks 
fraværsmelding, gravide
Kategori 
Statslige attester
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

Ved fraværsmelding i forbindelse med graviditet skal lægen ikke anvende frihåndsattest/sygemelding eller fremsende anden dokumentation til arbejdsgiveren. Der kan være foretaget risikovurdering på Arbejdsmedicinsk klinik, og der udfærdiges i forbindelse hermed en konklusion, der bl.a. afklarer om den gravide kan fortsætte arbejdet eller skal fraværsmelde sig. Denne konklusion indeholder ikke helbredsmæssige oplysninger.

Egen læge vil normalt blive anmodet om at afgive oplysninger til kommunen på UD 235.