FPL's organisation

Valg 2019
Der er valg til bestyrelsen i 2019: 
I Region Sjælland skal der vælges en repræsentant og en suppleant
I Region Midtjylland skal der vælges en suppleant

Ønsker du at være kandidat til valget, og har du bopæl i en af regionerne, skal du sende dit valgoplæg til Lægeforeningen i den pågældende region senest den 15. oktober 2019 til 
Mette Jakobsen: mej@dadl.dk i Region Sjælland  og til  
Charlotte Thorning Jacobsen: ct@dadl.dk i Region Midtjylland.