FPL's arrangementer

Foreningen af Pensionerede Læger holder lokale medlemsmøder rundt om i landet. Det kan være tilbud om kurser i brug af iPad eller foredrag om lægefaglige emner. Kontakt det regionale sekretariat for mere information.

Lægeforeningen Nordjylland

 • Generalforsamling FPL Regoin Nordjylland 
  30. september 2021, kl. 13.00 - 13.50. Lægernes Hus Rømersvej 10, Aalborg. 
  Alle medlemmer af FPL/Lægeforeningen er velkomne og det kræver ingen tilmelding.

 • Epilepsikirurgi og Dianalund - v. Birthe Pedersen, pensioneret neurolog og tidligere specialeansvarlig overlæge ved Epilepsihospitalet Dianalund.
  30. september kl. 14.00 - 15.30. Lægernes Hus Rømersvej 10, Aalborg. 
  Alle medlemmer af FPL/Lægeforeningen er velkomne og det kræver ingen tilmelding.

 • Lægeforeningen Nordjyllands valgmøde - 28. oktober 2021 - sted følger

 • Immunterapi - v. Lauritz Østergaard Poulsen, Afdelingslæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.
  25. november 2021, kl. 14.00 - 15.30. Lægernes Hus Rømersvej 10, Aalborg.
  Alle medlemmer af FPL/Lægeforeningen er velkomne og det kræver ingen tilmelding.

  NB: Der afholdes ikke møder i juni, juli og december 2021.

Lægeforeningen Midtjylland 

 • 15. september 2021 - Patologien indtager scenen - nu er patologerne med til at skræddersy behandling til hver enkelt patient. Lukket for tilmelding.
  Se program 
 • 24. novmeber 2021 - Immunterapi 
  Immunteripi af kræft er på kort tid blevet standardbehandling af en lang række kræftsygdomme. Hvad er det for noget, er det så nyt som der bliver sagt og hvad er det for en helt ny type af bivirkninger der ses til disse behandlinger, og ikke mindst hvad kan vi forvente os af forskningen indenfor denne måde at behandle kræft på.
  Henrik Schmidt, overlæge i Kræftafdelingen har arbejdet med behandling af patienter med modermærkekræft hvor immunterapi har været brugt i længst tid vil prøve at give et svar på ovenstående spørgsmål og dermed berøre såvel historien, nutiden og fremtiden for denne del af kræftbehandlingen.

  Invitation med mulighed for tilmelding vil blive sendt til alle medlemmer i Lægeforeninge Midtjylland i løbet af oktober 2021.

   

Lægeforeningen Syddanmark

 • 27. september 2021: Medicinske opgaver ifm. Metro- og andre tunnelbyggerier. v/Erik Christian Jansen,
  fhv. overlæge ved Trykkammeret, RH, dr. med. 
  Mødet afholdes på Scandic Kolding kl. 17.00 - 20.00. 
  Se program og tilmeld dig hér.

 • 9. november 2021: Ulighed - de sårbare. v/Morten Sodemann, 
  Professor i global sundhed og indvandrersundhed, SDU.

  Overlæge, ph.d., Indvandrermedicinsk Klinik. 
  Mødet afholdes på Scandic Kolding kl. 17.00 - 20.00. Invitation på vej.
   

Lægeforeningen Hovedstaden

 • 6. september 2021 kl. 16.00 -19.00  - Udviklingen i danskernes middellevetid v/Knud Juel.
  Auditorium 2, Regionshospitalet Blegdamsvej 9, bygn. 44, 2100 København Ø.

 • 25. oktober 2021 kl. 16.00-19.00 - Lægelige opgaver ifm. Metrobyggeriet v/Erik Jansen
  Auditorium 2, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, bygn. 44, 2100 København Ø

Lægeforeningen Sjælland

 • Vi vender tilbage i 2021 med nye og spændende arrangementer.

Se alle Lægeforeningens øvrige arrangementer her