FP 300 Begyndelsesattest

Indeks 
begyndelsesattest fp300
Kategori 
Attester vedr. forsikring og pension
ID-nr. 
04.04.30.04
Attestform 
Blanket
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Forsikringsselskab
Betales af 
Forsikringsselskab
Opdateret 
19.04.2021
Forklaring 

Attesten indgår i det reviderede (efteråret 2005) sæt af attester til forsikringsselskaberne. Attesten er revideret en del i forhold til den hidtidige attest benævnt "Begyndelsesattest". Den er blevet mere omfattende, og honoraret er derfor også steget.