FP 200 Blodtryksattest

Indeks 
blodtryksattest fp200
Kategori 
Attester vedr. forsikring og pension
ID-nr. 
04.02.11.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
UDGÅET
Rekvirent 
Forsikringsselskab
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
19.04.2021
Forklaring 

Supplerende attest til helbredsattest ved forsikringstegning.

Der er ikke aftalt honorar for attesten, idet parterne ikke kunne blive enige om honorarets størrelse.

Lægen må derfor medsende regning og fastsætter selv honoraret.

Det må i denne sammenhæng erindres, at der indgår følgende procedurer : Konsultation, uddrag af oplysninger fra journal, visse beregninger og urinundersøgelse.