Forslag til lov om lægemidler og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år.

13. august 2018

Høringssvar

Forslag til lov om lægemidler og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år.

Behov for mere kontrol med ulovligt salg af tobak og alkohol

Lægeforeningen hilser flytningen af kontrol med tobaks- og alkoholsalget til Sikkerhedsstyrelsen velkomment.

Det er ulovligt for unge at købe tobak og stærk alkohol, men reelt bliver forbuddet ikke håndhævet. Kun to butikker har i 2017 fået bøde for ulovligt salg af tobak, mens en undersøgelse fra Alkohol og Samfund viser, at 70 procent af butikkerne sælger alkohol ulovligt til unge.

Der er derfor et stort behov for at skærpe indsatsen overfor ulovligt salg af tobak og alkohol både via kontrolbesøg og ved større konsekvenser for at bryde loven.

Vi bakker derfor op om regeringens forslag, der indeholder, at bøderne fordobles ved overtrædelse, og baner vejen for at salgssteder kan blive frakendt retten til at markedsføre tobak ved grove overtrædelser.

Det fremgår ikke af forslaget, hvor mange ressourcer Sikkerhedsstyrelsen får tilført til at løfte opgaven. Det er dog vigtigt, at ressourcetilførslen bliver reel, så Sikkerhedsstyrelsen har mulighed for at prioritere opgaven. Står sundhedsministerens udtalelse om tilførslen af 0,7 årsværk fra Politikken 7. januar 2018 til troende, er spørgsmålet om det er muligt for Sikkerhedsstyrelsen at varetage kontrolopgaven overfor de 5.200 butikker, der sælger tobak.

Af lovforslaget fremgår det, at det sigter mod at bidrage til at understøtte, at danske børn og unge ikke ryger og tager udgangspunkt i regeringens overordnede målsætning om en røgfri børne- og ungegeneration i 2030. Lovforslagets tiltag er en start, men skal målet opnås, kræver det mere end højere bødestraffe og en ny kontrolinstans.

Vi foreslår, at lovgivningen bliver suppleret med følgende tiltag:

  • Røgfri uddannelser og skoletid
  • Reelt forbud mod tobaksreklamer
  • Højere tobakspriser

Grundet den korte høringsfrist midt i sommerperioden har det ikke været muligt at afgive et høringssvar vedr. flytning af inspektionsopgaver fra Lægemiddelstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen. Men vi forudsætter selvfølgelig, at den fornødne faglighed bevares, når inspektionsopgaven bliver flyttet fra Lægemiddelstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen. Vi forudser endvidere nødvendigheden af et tæt samarbejde mellem de to styrelser, da den øvrige myndighedskontrol og andre opgaver relateret til detailhandlere af håndkøbsmedicin fortsat er placeret i Lægemiddelstyrelsen.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing
Formand, Lægeforeningen