Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Betaling for akut og anden sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark)

21. september 2018

Høringssvar

En ren administrativ ordning

Lægeforeningen kan bakke op om forslaget under forudsætning af

  • At ingen akut syge eller tilskadekomne patienter kan afvises behandling i det offentlige sundhedsvæsen med henvisning til krav om betaling.
  • At sundhedspersoner ikke pålægges nye opgaver i forbindelse med administration af ordningen.

Det er Lægeforeningens vurdering, at dette også er tilfældet med det foreliggende forslag, men vil for god ordens skyld foreslå, at dette kommer til at fremgå tydeligt af lovforslagets bemærkninger, så der ikke kan opstå tvivl herom.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing