LÆ 165 Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling

Indeks  forslag til socialmedicinsk sagsbehandling læ165
Kategori  Kommunale attester
ID-nr.  01.01.41.04
Attestform  Blanket
Honorar  0 kr.
Rekvirent  Kommune
Opdateret  03.04.2019
Forklaring 

Attesten skal ligge i lægens konsultation og benyttes kun på lægens eget initiativ, når der et behov for at foreslå kommunen, at patienten anbefales hjælp eller andet ifm. sygdom. Blanketten rekvireres fra kommunen og skal udleveres gratis.

Lægen skal kun med få ord beskrive patientens behov - fx. "fodindlæg". Hvis kommunen vil have yderligere helbredsoplysninger, må de rekvirere én af de øvrige LÆ-attester.

En socialmedicinsk sagsbehandling kan i øvrigt foregå ved en opringning fra kommunen til lægen, hvor få og enkle spørgsmål vedrørende patientens situation kort kan afklares. Telefonkonsultationen dækkes ifølge Landsoverenskomsten med et fast honorar.