Forskningsfondens Videnskabelige Bedømmelsesudvalg

Lægeforeningens Forskningsfond uddeler hver andet år midler til lægevidenskabelig forskning. Uddelinger fra fonden sker efter indstilling fra Forskningsfondens Videnskabelige Bedømmelsesudvalg.

Medlemmer

Kommissorium