Forskningsetik

Forskning i Danmark, der involverer mennesker eller menneskeligt væv, skal forhåndsgodkendes af en videnskabsetisk komité. Detaljeret information om kriterier og procedurer findes på De National Videnskabsetiske Komitéer hjemmeside.

De internationale etiske principper for lægers deltagelse i forskningsforsøg, der involverer forsøgspersoner, angives i Helsinki-deklarationen fra Verdenslægeforeningen.

De grundlæggende principper for god videnskabelig praksis er beskrevet i Danish Code of Conduct for Research Integrity.

Forskning