Vil du være forsker?

Alle lægers arbejde tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden, og aktiv forskning er en del af hverdagen for mange læger. Lægeforeningen arbejder for at skabe endnu bedre forskningsmuligheder for dig og andre lægelige forskere i Danmark - til gavn for både patienter og samfund.

Forskning

Forskning er et centralt område for Lægeforeningen og for dig som læge. Alle danske lægers daglige arbejde understøttes af resultater og viden, som er skabt gennem forskning, og du og dine lægekolleger holder løbende jeres faglighed ved lige ved at følge med i den videnskabelige litteratur, der er relateret til jeres speciale.

Mange af Lægeforeningens medlemmer er aktive forskere til hverdag, enten som fuldtidsansatte forskere eller som klinikere, der supplerer og kvalificerer deres patientnære arbejde med forskningsaktiviteter, når de har mulighed for det.

Lægeforeningens forskningspolitik
Lægeforeningen arbejder løbende på at forbedre vilkårene for medicinsk forskning i Danmark. I vores forskningspolitik ”Forskning – en nødvendig investering i fremtiden” kan du læse om de emner, som vi har valgt at give særlig prioritet.

Du kan få mere information om Lægeforeningens arbejde med forskningsområdet i de af vores ledere, nyheder og høringssvar, som er relateret til forskning.

Forskning: muligheder, finansiering og etik