Forsikrings- og pensionsselskaber (attester)

Lægeforeningen og Forsikring & Pension har udarbejdet vejledningen  Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger (pdf) . I vejledningen er det beskrevet hvilke procedurer, der gælder, når forsikrings- og pensionsselskaber indhenter og læger videregiver helbredsoplysninger via FP-blanketter.