Formular III - Til speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse

Indeks  sessionsattester (formular 3)
Kategori  Statslige attester
ID-nr.  03.05.31.01
Attestform  Blanket
Honorar  709 kr.
Rekvirent  Session
Betales af  Rekvirent
Opdateret  01.12.2018
Forklaring 

Gælder for værnepligtige af begge køn