Formular I - Fra en speciallæge, bortset fra øjen- og ørelæge samt speciallæge i almen medicin

Indeks 
hjemmeværnet (formular 1)
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.04.01.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
733 kr.
Rekvirent 
Hjemmeværnet
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
06.05.2021