Formular I - Fra den værnepligtiges praktiserende læge for henvisning til speciallæge eller sygehus

Indeks 
sessionsattester (formular 1)
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.05.13.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
120 kr.
Rekvirent 
Session
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
06.05.2021
Forklaring 

Gælder for værnepligtige af begge køn