Formular I - For en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse fra den værnepligtiges praktiserende læge

Indeks 
sessionsattester (formular 1)
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.05.11.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
307 kr.
Rekvirent 
Session
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
06.05.2021
Forklaring 

Gælder for værnepligtige af begge køn