Formular II - Til speciallæge i øjensygdomme for en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser

Indeks 
sessionsattester (formular 2)
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.05.22.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
292 kr.
Rekvirent 
Session
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
06.05.2021