Formular IV - For en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser fra speciallæge bortset fra øjen- og ørelæge

Indeks 
sessionsattester (formular 4)
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.05.42.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
312 kr.
Rekvirent 
Session
Betales af 
Rekvikrent
Opdateret 
06.05.2021
Forklaring 

Forsvaret bruger betegnelsen "Vejledning 4", når de anmoder om oplysninger fra den værnepligtiges egen læge i forbindelse med Forsvarets Dag (tidligere kaldet session).

Der skal ikke anvendes en blanket til besvarelse af anmodningen. Oplysningerne afgives som et korrespondancebrev, hvor kopi af epikriser og lignende kan skrives ind.

Det vil fremgå af anmodningen fra Forsvaret, at den værnepligtige har givet samtykke til, at Forsvaret må indhente oplysninger fra egen læge.