Formelle krav til afdelingslægestilling

Man skal være speciallæge for at kunne få en afdelingslægestilling, og der skal være en overlæge på afdelingen i samme speciale. Man kan dog godt blive ansat som afdelingslæge, hvis betingelserne ikke er opfyldt, men det kræver en godkendelse fra Sundhedsstyrelsen. Se overenskomsten § 4. stk. 4.

Tidsubegrænset stilling

En afdelingslægestilling er tidsubegrænset. Hvis en afdelingslæge eller overlæge mangler en bestemt kompetence, er det muligt at søge om dispensation og få ansættelse i en tidsbegrænset afdelingslægestilling.

Løn

Autorisation som speciallæge giver ikke i sig selv ret til ansættelse og løn som afdelingslæge. Der kan dog være lavet lokale aftaler om lønvilkår som afdelingslæge, hvis man er speciallæge og ikke ansat i en afdelingslægestilling.

Mens stillingen som afdelingslæge er en underordnet lægestilling, er stillingen som overlæge en overordnet stilling. Det er ledelsen, der beslutter, om en stilling skal normeres og besættes som en overlæge- eller en afdelingslægestilling. Hvis der er selvstændigt ledelsesansvar, skal stillingen oprettes som overlægestilling.