Forløbet generelt

Hvis du oplever nogle overordnede uddannelsesproblemer på din afdeling, kan du som yngre læge selv gøre en indsats for at komme disse problemer til livs. 

Måske du oplever nogle uddannelsesmæssige problemer på et generelt plan. I den forbindelse er der nogle ting, du selv kan gøre. Vi foreslår:

  • At du taler med nogle kollegaer (evt. på et Yngre Lægerådsmøde) og finder ud af, om de også oplever disse problemer
  • At du får konkretiseret problemet og overvejer, hvad det er, der helt præcist er problemet
  • At du taler med din TR om problemet som kan tage problemet videre og handle på det