Det gode patientforløb

På denne side kan du få et overblik over Yngre Lægers arbejde med "Det gode patientforløb", som er en af Yngre Lægers politiske indsatsområder.

Yngre Læger arbejder både politisk og læringsmæssigt med:

  • At understøtte en større grad af patientinddragelse og fælles beslutningstagning
  • At sikre smidighed og tryghed for patienter i alle overgange - mellem sektorer og specialer
  • En organisering af arbejdsgange og behandlingsforløb, der opfylder patientens behov
  • At flytte fokus fra kvantitet til kvalitet

Emner i Yngre Lægers arbejde med at sikre bedre forløb for patienterne:

Fælles beslutningstagning er en metode for samarbejde mellem patient og læge. Her kan du læse mere om metoden og tilmelde dig Yngre Lægers uddannelse i fælles beslutningstagning. 

Læs mere om Fælles beslutningstagning her

Yngre Læger har siden 2014 arbejdet aktivt for, at alle patienter får tilknyttet én læge, som har ansvar for det samlede behandlingsforløb - en patientansvarlig læge. 

Læs mere om Patientansvarlig læge her

20 pct. af alle procedurer og behandlinger i det danske sundhedsvæsen er spild – og i værste fald skadeligt for patienter. Dét kan gøres bedre ved at vælge klogt.

’Vælg Klogt’ er den danske udgave af det internationale paradigme Choosing Wisely – en solid, evidensbaseret indsats for at nedbringe unødig behandling af patienter til gavn for kvalitet og arbejdsmiljø.  

Yngre Læger udbyder i samarbejde med 'Vælg Klogt' sekretariatet et webinar for yngre læger om kloge valg i sundhedsvæsnet.

Webinaret finder sted den 2. maj 2023 - læs mere: 

Webinar: Lær om kloge valg i sundhedsvæsnet

Vælgklogt.dk

Lær at inkludere LGBT+ patienter bedre
Gratis 2 timers webinar

Mange LGBT+-personer oplever, at der mangler respekt og værdighed, når de behandles i sundhedsvæsenet. Og mange LGBT+ personer frygter mødet med sundhedsvæsenet. Det kan resultere i, at LGBT+-personer er tilbageholdende overfor at tale om seksualitet eller kønsidentitet med deres læge. Hvilket kan betyde, at lægen i sidste ende ikke kan give den rigtige behandling. Og en generelt mere flydende ungegruppe ift. køn og seksualitet betyder, at behovet for inkluderende sundhedshjælp kun bliver mere presserende med tiden.

Yngre Læger og Aids-fondet vil til efteråret invitere alle medlemmer af Yngre Læger til online-webinar.

Webinaret er relevant for alle yngre læger, som har interesse i at opnå indsigt i ulighed i sundhed. På webinaret får du bl.a. metoder til, hvordan du som læge i mødet med patienten kan bidrage til større inklusion og bedre behandling.

Datoen er ikke fastsat endnu, men efter d. 20. april vil du her kunne finde et tilmeldingslink.