Behandlingsgarantien bør revideres

Yngre Læger er enig i, at danskerne hurtigt skal i behandling, hvis de bliver ramt af sygdom. Men behandlingsgarantien bør revideres. Læs Yngre Lægers holdning her på siden.

Den fastlåste ret til behandling inden for 30 dage uden hensyntagen til den konkrete patient er ikke fagligt velbegrundet. I stedet er retten i sin nuværende form for firkantet og udgør dermed også en politisk underkendelse af den faglighed, som medarbejderne i sundhedsvæsnet ellers ville have bragt i spil til at skabe de bedste behandlingsforløb for patienter med ikke-akut sygdom. 

Behandlingsgarantien i sin nuværende form øger desuden ulighed i sundhed. Kravet om hurtig behandling af ikke-alvorlige og ikke-akutte lidelser koster ressourcer. Ressourcer, der kunne være brugt på f.eks. ældre medicinske patienter, patienter med flere lidelser eller patienter, der ikke har stor sundhedskompetence selv.

Behandlingsgarantien skal differentieres, så den mindsker ulighed og sikrer en effektiv brug af ressourcer

Yngre Læger mener, at behandlingsgarantien skal fastlægges på en måde, som tager højde for at mindske ulighed, effektiv ressourceudnyttelse og anvendelse af personalets faglighed.

Konkret foreslås, at der indføres en differentieret ret til behandling inden for 30 til 60 dage for ikke-akutte patienter. Tidsrammen differentieres for den enkelte patient på baggrund af et lægeligt skøn. 

På den måde vil det ikke være bestemte diagnoser eller bestemte typer af sygdomme, der altid har enten 30 eller 60 dages behandlingsgaranti. Det vil være lægen, som afgør, om den enkelte patient – uanset diagnose eller sygdom – bør behandles indenfor 30 dage for at undgå unødig smerte og forværring, eller kan vente i maksimalt 60 dage.