Yngre Læger i Region Nordjylland

Yngre Læger i Region Nordjylland varetager og koordinerer Yngre Lægers interesser på regionalt plan.

På din arbejdsplads bliver du repræsenteret af din tillidsrepræsentant og din fællestillidsrepræsentant. Yngre Læger Region Nordjylland har også et regionalt Yngre Lægeråd (YLRN) med et forretningsudvalg i spidsen. Derudover er der valgt lokale medlemmer til Yngre Lægers øverste myndighed, som er repræsentantskabet.

Endelig er der et regionalt sekretariat, der har særlig fokus på dine regionale forhold.

Læs mere herunder om de forskellige funktioner og nogle af de møder, der bliver holdt: