Yngre Læger Region Hovedstaden

Yngre Læger Region Hovedstaden varetager og koordinerer Yngre Lægers interesser på regionalt plan.

Yngre Læger er repræsenteret i alle fem regioner med et regionalt Yngre Lægeråd, et forretningsudvalg og et sekretariat, som kan bistå dig som yngre læge.

Det er også herfra, at den regionale politiske interessevaretagelse udgår samt koordinering mellem forretningsudvalget og Yngre Lægers fællestillidsrepræsentanter i Region Hovedstaden.

På din arbejdsplads bliver du repræsenteret af din tillidsrepræsentant (TR) og din fællestillidsrepræsentant (FTR).

Det regionale Yngre Lægeråd består af forretningsudvalget, de medlemmer af Yngre Lægers repræsentantskab, som er valgt i Region Hovedstaden, og af de fællestillidsrepræsentanter, der er valgt på regionens hospitaler mv.

Alle yngre læger, der arbejder inden for hovedstadsområdet, er velkomne til at deltage i de regionale Yngre Lægeråds møder.  

Endelig er der et regionalt sekretariat, der har særlig fokus på dine regionale forhold.

Kontakt det regionale sekretariat, hvis du som TR har brug for hjælp eller vejledning om en faglig problemstilling.

Læs mere herunder om de forskellige funktioner og nogle af de møder, der bliver holdt.