Vil du være aktiv i GYL? Så stil op som årgangsrepræsentant

Bliver du snart læge, og vil du være med til at forbedre de yngste lægers forhold? Så stil op som årgangsrepræsentant i Yngre Lægers repræsentantskab, valggruppe A, og bliv en del af GYL, Gruppen af Yngste Læger.

Hver eksamensårgang har en særlig valggruppe (valggruppe A) i Yngre Lægers repræsentantskab (vedtægternes § 7 stk. 2), som du kan stille op til.

Bliver du valgt som repræsentant for din eksamensårgang, bliver du en del af GYL, som arbejder med de særlige forhold for nye læger og fungerer som sparringspartner til Yngre Lægers bestyrelse og udvalg i forhold, der vedrører nye læger.

Sådan stiller du op

For at kunne stille op skal du: 

  • indsende din opstilling via formularen herunder senest den 10. februar for vinterkandidater og senest 10. september for sommerkandidater.

Du er også velkommen til at sende et valgoplæg og fortælle dine kommende kolleger, hvorfor de skal stemme på dig. Send dit valgoplæg til yl@dadl.dk senest den 10. februar for vinterkandidater og senest 10. september for sommerkandidater.

Efter fristens udløb sender vi stemmeseddel til de nye læger, der har meldt sig ind. 

Formular: Stil op som årgangsrepræsentant i Yngre Lægers repræsentantskab (valggruppe A)

Vi skal have modtaget din opstilling OG du skal være meldt ind i Lægeforeningen senest den 10. februar for vinterkandidater og senest 10. september for sommerkandidater.
Indtast kun tal
Skriv vejnavn, postnummer og by