Forretningsudvalget for Yngre Læger Region Sjælland

Forretningsudvalget er valgt af Yngre Læger Region Sjælland (YLRSJ) og varetager de daglige opgaver på regionsniveau. 

Forretningsudvalget er valgt af Yngre Læger Region Sjælland (YLRSJ) og varetager de daglige opgaver på regionsniveau. 

Forretningsudvalget arbejder for at sikre gode vilkår, god uddannelse og et godt arbejdsmiljø for alle yngre læger i hele regionen.

Forperson

Lillian Wedel Svendsen, læge (trin 1)
E-mail: YL-REGFTRREGSJ@trpost.dk

Næstforperson

Jean Perit Strandlod, afdelingslæge
E-mail: jean.strandlod@gmail.com 

Næstforperson

Abd Al Bari Ahmed, læge (trin 1)
E-mail: abahm@regionsjaelland.dk