Forretningsudvalget for Yngre Læger i Region Nordjylland

Forretningsudvalget er valgt af Yngre Læger Region Nordjylland (YLRN) og varetager de daglige opgaver på regions-niveau. 

Forretningsudvalget arbejder for at sikre gode vilkår, god uddannelse og godt arbejdsmiljø for alle yngre læger i Region Nordjylland.

Forperson

Ole Møller Hansen, speciallæge
E-mail: ylrn-formand@dadl.dk

 • Kontaktperson for Regionshospital Nordjylland
 • Regionale aftaler og problemstillinger
 • Overenskomst
 • Dispensationer

Næstforperson

Thea Heide Faaborg, afdelingslæge

 • Kontaktperson for Aalborg Universitetshospital
 • MED
 • Regionalt forhandlingsudvalg
 • Kontakt til andre organisationer

Næstforperson

Ina Houmann Jensen, afdelingslæge

 • Kontaktperson for Psykiatrien
 • Fællestillidsrepræsentant for afdelingslæger
 • Tovholder OK21 afdelingslægeprojektet

Næstforperson

Ellen Jensen, klinisk assistent/ph.d.

 • Kontaktperson for Almen Praksis