Forretningsudvalget for Yngre Læger Region Midtjylland

Forretningsudvalget er valgt af Yngre Læger i Region Midtjylland (YLRM) og varetager de daglige opgaver på regions-niveau. 

I Yngre Lægers forretningsudvalg i Region Midtjylland arbejder vi sammen med de valgte repræsentanter og tillidspersoner for at sikre de bedste arbejdsforhold for vores kolleger i regionen. Det gør vi i samarbejde med de andre valgte repræsentanter i regionen.

Vi har blandt andet fokus på løn, uddannelse, trivsel og godt arbejdsmiljø. Vi ser på alt fra enkeltsager til større strukturelle udfordringer.

Vi vil altid gerne høre vores medlemmers udfordringer eller meninger. YLRM-møderne, hvor vi drøfter yngre lægers arbejde og udfordringer, er åbne for alle regionens medlemmer.

Tag en kollega under armen eller duk selv op. 

Forretningsudvalget for Yngre Læger Region Midtjylland