Om afdelingslægeprojektet

Her kan du læse om afdelingslægeprojektet og finde ud af, hvad formålet med projektet er.

Ved OK21 var stillingsstrukturen for speciallæger et vigtigt tema for både Danske Regioner og Yngre Læger. Det lykkedes ikke at blive enige om en ændret stillingsstruktur, men parterne aftalte at afsætte midler til at iværksætte forsøg i alle 5 regioner.

Formålet med forsøgene er at undersøge, hvordan man kan fremme afdelingslægernes faglige- og opgavemæssigeudvikling både kompetence- og vilkårsmæssigt.

Forsøgene skal evalueres i 2023, så erfaringerne kan indgå i Danske Regioners og Yngre Lægers forberedelse af overenskomstforhandlingerne i 2024.

Tidsplan for afdelingslægeprojektet

Fra november 2021

Frist for beskrivelse af forsøgene er 1. november 2021, men der kan også indsendes forsøgsprojekter efter 1. november 2021.

1. januar 2022 - 31. maj 2023

Forsøgene gennemføres

5. april 2022

Konference om afdelingslægeprojektet.

Medio 2023

Erfaringsopsamling

Økonomi

Der er afsat 2 x 40 mio. kr. til forsøg i regionerne. Midlerne er til rådighed pr. 1. april 2022 og 1. april 2023. De er fordelt til regionerne efter regionernes lønsum til yngre læger pr. 31. marts 2021.

Økonomisk fordeling pr. region
  • Region Hovedstaden: kr. 14.375.724
  • Region Sjælland: kr. 4.823.387
  • Region Midtjylland: kr. 8.944.908
  • Region Syddanmark: kr. 8.012.851
  • Region Nordjylland: kr. 3.843.219

Spørgsmål til afdelingslægeprojektet

Kontakt sekretariatet