Evaluering af afdelingslægeprojektet til OK24

På denne side kan du læse, hvad evalueringer af afdelingslægeprojektet skal bruges til og finde relevante materialer for udarbejdelse af evalueringsrapporter.

Yngre Læger og Danske Regioner har besluttet, at de regionale erfaringer fra afdelingslægeprojektet skal indgå i forberedelserne af overenskomstforhandlingerne ved OK24. Derfor skal der i hver region laves en evalueringsrapport af det samlede projekt på ca. 5 sider.

Rapporten laves på baggrund af de evalueringsskemaer, der er udfyldt i forbindelse med evaluering af de konkrete forsøg.