Stats- og vicestatsobducenters løn

Gældende pr. 1. oktober 2022

Professor i staten (ikke klinisk)

Reguleringsstats: 1,137411

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuel årsløn Månedsløn
Lønramme 37   592.698,00 49.391,50
+ professortillæg 51.400,00 58.463,00 4.871,92
Løn i alt   651.161,00 54.263,42

 

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuel årsløn Månedsløn
Lønramme 38   674.383,00 56.198,58
+ professortillæg 51.400,00 58.463,00 4.871,92
Løn i alt   732.846,00 61.070,50

Tillæg til stats- og viceobducenter 

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuelt årsløn Pr. måned
Statsobducent 317.731,50 361.391,00 30.115,92
Vicestatsobducent 208.215,37 236.826,00 19.735,50