Tjenesterejser universitet

Du kan få godtgjort de merudgifter, du har haft (transport og udgifter til måltider mv.) på en tjenesterejse.

Reglerne fremgår af tjenesterejseaftalen. 

De aktuelle satser for transportgodtgørelse, time- og dagpenge, procentgodtgørelse, hoteldispositionsbeløb samt udokumenteret nattillæg følger af satsreguleringscirkulæret.

De skattemæssige regler for refusion af merudgifter på tjenesterejser og udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse er reguleret i Ligningsloven.