PLO-Nordjyllands medlemsmøder

Seneste medlemsmøde er afholdt den 7. marts 2023

På medlemsmødet blev den nye lægevagtsaftale præsenteret og drøftet.

Aftalen er siden godkendt af regionen og PLO-Nordjyllands medlemmer. 

Den nye lægevagtsaftale kan læses her (bag login)