Peder Reistad: Har du lyst til at være med til at forme fremtiden for de praktiserende læger?

Til november er der valg til PLO's repræsentantskab for perioden 2023-2024, og vi har brug for nye kræfter i
PLO's politiske arbejde. Det, der kræves, er, at du har et engagement i forhold til dine egne og dine kollegers
arbejdsvilkår og gerne vil påvirke fremtiden for PLO regionalt og nationalt.

I Hovedstaden skal der vælges 14 repræsentanter til PLO’s repræsentantskab og den regionale bestyrelse - PLO-Hovedstaden. Som tillidsvalgt i PLO er du med til at forme de vilkår, vi arbejder under (fx overenskomsten og lokalaftaler), og du er med til at repræsentere almen praksis i samarbejdet med regionen og regionens kommuner.

Et af de helt store temaer i de kommende år bliver at få et godt og konstruktivt samarbejde i de nye sundhedsklynger. PLO-Hovedstaden har to repræsentanter i hver klynge, og her bliver det muligt at komme helt tæt på de beslutninger, der træffes, og sikre den alment praktiserende læges stemme i samarbejdet om de fælles patienter i hospitalernes optageområde.

Som tillidsvalgt skal du deltage i ca. 7 årlige regionale bestyrelsesmøder, et årligt internatmøde, samt 2 årlige repræsentantskabsmøder (weekendmøde). Omfanget af andre aktiviteter kan man i stor grad selv påvirke. Honorarer følger reglerne vedtaget i PLO.

Jeg vil opfordre alle, der har lyst, til at stille op til valget!

Jeg hører meget gerne fra dig, hvis du overvejer, om du vil stille op, eller hvis du har spørgsmål til arbejdet, arbejdsindsatsen, honoraret mv. som repræsentant. Du er også meget velkommen til at kontakte et af vores andre bestyrelsesmedlemmer i PLO-H. Du kan finde kontaktinfo her.

Du kan melde dit kandidatur til PLO-Hovedstadens sekretariat senest den 14. november 2022 kl. 12.00 pr. e-mail til plo-h@dadl.dk. Der vil også være mulighed for at lave et kort valgoplæg, hvor du kan fortælle om dig selv.  

Der holdes medlemsmøde den 7. november 2022, hvor alle opstillede kandidater får mulighed for at præsentere sig.

Peder Reistad
Formand for PLO-Hovedstaden

Siden oprettet 29. november 2022