Kighostevaccination til gravide

Fra 20. januar 2023 indtil udgangen af marts 2023 er indført midlertidigt tilbud om kighostevaccination. PLO og RLTN har indgået aftale herom på de samme vilkår som tidligere.

Der var fra 1. november 2019 og indstil udgangen af 2022 tilbud om kighostevaccination til gravide. Sundhedsstyrelsen skal lave en MTV (medicinsk teknologivurdering) for vurdering af, om kighostevaccination til gravide skal fortsætte som tilbud.

Det er dog besluttet politisk at indføre et midlertidigt tilbud om kighostevaccination til gravide indtil Sundhedsstyrelsens vurdering foreligger. Fra 20. januar 2023 indtil udgangen af marts 2023 kan gravide derfor igen tilbydes kighostevaccination.

PLO og RLTN har indgået aftale herom på de samme vilkår som tidligere. Kighostevaccination skal tilbydes som led i 2. eller 3. graviditetsundersøgelse, idet vaccination skal ske mellem 24. og 32. graviditetsuge.

Se RLTN og PLO's aftale her på Danske Regioners OK-portal

Se anbefalinger om vaccinationstidspunktet

 

Siden opdateret 24. januar 2023